Multinetworking

Responsive image

Ako funguje WaveNet Network

SimonsVoss umožnuje sledovanie, spravovanie prístupovej kontroly online.Výber komponentov Multinetworking umožňuje rýchle zamedzenie prístupu identifikačných médií, núdzové odomknutie kompletného systému v prípade požiaru alebo iného nebezpečenstva, okamžitú aktiváciu/deaktiváciu cez LSM Software v reálnom čase.

Zosieťovanie zamykacích systémov bez hraníc

Najnovšia generácia Routerov od firmy Simons Voss ponúka pri sledovaní dverí jedinečné ochranné funkcie ako napríklad: Uzamknutie dverí na dialku v prípade prepadnutí, uzamknutie dverí pomocou špeciálnych amokhlásičov alebo kariet, odomknutie dverí v prípade núdzového hlásenia (pri zdravotnej starostlivosti), riadenie energetických scenárií (Kúrenie, svetlo, ...), v pohotovosti aj v pripade poruchy sieťovej komunikácie, odomknutie dverí automaticky v prípade požiaru alebo automatické hlásenia v prípade porúch a nebezpečenstva, oznámenia v prípade porúch v budove (vnyknutie vody, vysoká teplota, odlišnosť dát...).