Pasívna technológia

Responsive image

SmartIntego

SmartIntego je perfektným riešením pre integrované prístupové systémy.Zo všetkých technológií, ktoré sú v budovách využívané má najväčší význam bezpečnostná technika.Efektivita bezpečnostného systému je závistlá od stability a inteligentného fungovania zamykacích a prístupových komponentov.

Využitie

Identifikačné médiá

Spoločnosť Simons Voss ponúka najnovšie, okrem aktívnych technológií aj čisto pasívne komponenty ovládateľné pomocou Smart karty/čipového kľúča s technológiou MIFARE® Classic, MIFARE Plus® a MIFARE® DESFire® . Identifikačné médiá je možné kombinovať s aktívnou technológiou.

Využitie